Také my reagujeme na mimořádný stav. Ceny všech kurzů jsou sníženy až o 40%.

Mollová pentatonika - lick 3


Požadavky:
Mollová pentatonika, blue tón a zvětšená kvarta.


V této lekci se naučíme dva licky v mollové pentatonice. Budeme v nich používat blue tón v podobě zvětšené kvarty. Objasníme si tak, jak používat mollovou pentatoniku právě s tímto blue tónem.