Akordy teorie 2


Požadavky:
Mít zahrané všechny lekce o septakordech a zvládnutou lekci Akordy - teorie 1


V této lekci si povíme z čeho a jak jsou septakordy složeny. V minulé teoretické lekci o akordech jsme si ukázali spojovánní tercií a tím vlastně vytváření kvintakordů. Přidáním další tercie na kvintakord vzniká septakord (ten už obsahuje čtyři tóny). Ve videu si ukážeme intervalové složení septakordů G7, Gmi7, Gmaj7 a Gmi maj7. 

Teorie

Tercie známe dvě: malou a velkou. Pro ty, kteří nevědí, malá tercie (m.3) je interval obsahující tři půltóny, velká tercie pak čtyři. Spojením tercií vzniká kvinta (5) a to buď čistá, zvětšená nebo zmenšená. Ostatně detailně je to vysvětleno v teorii kvintakordů. Jak již bylo zmíněno, teď přidáme další tercii. Připojením tercie na kvintu dostaneme interval septimu (7), ta se často objevuje jako velká (v.7), malá (m.7), ale i zmenšená (zm.7). Různými kombinacemi vzniká několik akordů. My se seznámíme se čtyřmi z nich:

7 - dominantní septakord

K durovému kvintakordu přidáme malou tercii. Obsahuje intervaly č.1, v.3, č.5, m.7 a najdete ho na pátém stupni (dominantě) durové stupnice. V případě akordu G7 to budou konkrétně tóny G, H, D, F.

mi7 - klasická mollová sedmička (měkce malý septakord)

K mollovému kvintakordu přidáme malou tercii. Obshuje intervaly č.1, m.3, č.5, m.7. Vyskytuje se napříč mollovými i durovými stupnicemi. V případě Gmi7 to budou konkrétně tóny G, B, D, F. Jde o hojně používaný septakord.

maj7 - tvrdě velký septakord

K durovému kvintakordu přidáme velkou tercii. Obsahuje intervaly č.1, v.3, č.5, v.7 a najdete ho na prvním stupni (tónice) a čtvrtém stupni (subdominantě) durové stupnice. V případě akordu Gmaj7 to budou konkrétně tóny G, H, D, F#.

moll maj7 - měkce velký septakord

K mollovému kvintakordu přidáme velkou tercii. Obshuje intervaly č.1, m.3, č.5, v.7. V případě Gmimaj7 to budou konkrétně tóny G, B, D, F#. Tento akord se moc nepoužívá, uvádíme ho spíš z důvodu ucelenosti.

Další teoretické informace o skládání a tvorbě akordů najdete na partnerském webu, který se zaměřuje pouze na akordy (akordiky.cz).

GeoPas.cz