Intervaly 2


Požadavky:
Intervaly 1


V této lekci se seznámíme s dalšími intervaly, které budete potřebovat při hraní akordů. Jde o intervaly čistá kvinta, malá a velká sexta, malá a velká septima a čistá oktáva. Tato lekce navazuje na předchozí lekci o intervalech a počítáme se znalostí a durových akordů.