Legato 1


Požadavky:
Znalost e-mollové stupnice na struně h.


V této lekci začneme s legatovoou technikou. První věc, která nás u toho potká, budou legatové příklepy. Strunu tak budeme rozeznívat pomocí prstů levé ruky. Legato je kytarová technika, která umožňuje tvořit tóny jinak, než když hrajeme trsátkem, proto legatové tóny zní jinak. Je to hojně používaná technika, proto je dobré, naučit se ji.
GeoPas.cz