Septakordy 1 (7)


Požadavky:
Umět hrát durové kvintakordy. Znát základní tvary pro hru durových akordů.


Dnes se naučíme jeden ze základních durových septakordů. Nejčastěji se s ním setkáváme v podobě akordů typu C7, G7, D7...  Říká se mu také sedmička. Jde o akord, který vzniká na pátém stupni durové stupnice, takzvané dominantě, proto se mu také říká dominantní septakord nebo jen dominanta. 

Jak sedmička vzniká

Sedmička vznikne tak, že přidáme k durovému kvintakordu další terci a to konkrétně malou. Tím vznikne mezi prvním - základním tónem a posledním tónem interval malá septima (m.7), proto se akord jmenuje 7. Ukážeme si to na akordu G7, durový kvintakord od G obsahuje tóny G, H, D. Přidáme-li malou tercii k tónu D dostaneme tón F, mezi G a F je interval m.7. Toť vše k teorii, pojďme se podívat na to jak se sedmičky na kytaru hrají.

Jak sedmičku zahrát

Vyjdeme z akordů pro durové kvintakordů, konkrétně hmatů E, A a D. Postup bude takový, že vždy v konkrétním hmatu musíme někam umístit malou septimu (viz následující obrázky hmatů). Stejně jako to bylo u kvintakordů, tak i hmaty pro septakordy můžeme posouvat na různá místa a hrát pomocí uvedených hmatů v podstatě všechny sedmičky. Schválně se podívejte na jednotlivé hmaty a vyzkoušejte to.

Hmaty

G7:2

F7

A7

D7

 

GeoPas.cz