Septakordy 4 (mi maj7)


Požadavky:
Měli by jste být schopni zahrát jakýkoli akord typu mi7.


V další lekci sedmiček se naučíme hrát akordy typu moll maj7. Nejsou to rovna nejpoužívanější kordy na kytaru, ale tak nějak už k sedmičkám patří, tak proč se na ně nepodívat.

Jak akord vzniká

U normální mollové sedmičky jsme se senámili s tvorbou mollového septakordu a ani u dnešního akordu to nebude jiné. Opět je akord složen z tercií a sice malé, velké a velké. Krajní tóny ale netvoří malou 7, jako je tomu u akordu mi7, ale velkou - proto ta přípona maj, která se váže právě k septimě.

Jednotlivé hmaty jsou vidět dobře ve videu, zkuste si zapamatovat charakter tohot akordu a také ho najít v nějaké písničce. To může být trochu obtížbné, ale určitě se vám to povede. Zkuste si také hrát postupně akordy mollové, moll 7 a moll maj7 a uvědomte si čím se liší ve zvuku. 

Akordy se zančí příponami mi maj7, m maj7, mM7, moll maj7... takže konkrétně třeba Ami maj7. 

GeoPas.cz