První písnička - Rytmus


Požadavky:
Předchozí lekce.


Aby byla naše jednoduchá pisníčka kompletní, je dobré, naučit se nějaký základní rytmus. Uděláme proto nějaký doprovod, kterým budeme hrát akordy z minulé lekce. Pokud si vzpomínáte, byly to akordy C, D a G, tedy všechno jsou to akordy durové v základní pozici. Pro dnešní lekci je potřeba, aby jste něměli problém je chytit a zahrát.

Teď k tomu přidáme nějaký jednoduchý doprovod, což znamená, že akordy zahrajeme nějak zrytmizované. Základní rytmus - každý akord zahrajeme ve stejných časových intervalech čtyčikrát za sebou - už znáte z minulé lekce. Jednotlivým úderům budeme říkat doba a tyřem úderům za sebou takt. V taktu teda máme čtyři doby které hrajeme zezhora. Kromě toho, že hrajeme zezhora, můžeme zahrát i když se ruka vrací - tím nám v taktu vznikne dohromady osm zahrání - každou dobu jsem zkrátka rozdělili na dvě poloviny.

První rytmus na kytaru

Abychom udělali trochu zajímavější doprovod, než je osm not pro každý akord, uplatníme následující princip: některá zahrání vynecháme a pouze místo něj promáchneme rukou. Zní to možná trochu podivně, ale opravdu je to jednoduché. V prvním cvičení uděláme to, že vynecháme z těch osmi not druhou a osmou. Tím nám vzikne jedna dlouhá (zezhora), čtyři kratší (střídavě zezhora a zespoda) a jedna dlouhá nota (zezhora). Časem si k tomu řekneme nějaké názvosloví.

Celé cvičení bude takové, že zahrajeme v prvním taktu akord D, ve druhém C, ve třetím a čtvrtém G. Rytmus bude v každém taktu stejný, jen se změní akord. 

Zkuste vymyslet nějaké další cvičení, které bude postaveno na stejném principu: z osmi not v každém taktu některé vynechejte a místo nich jen promáchněte rukou - jako byste je chtěli zahrát, jen nezavadíte o struny. Cvičení si klidně nejdřív napište na papír a pomalu ho hrajte.

GeoPas.cz