Septakordy 3 (maj7)


Požadavky:
Předpokládáme znalost akordů typu C7, G7, A7..., protože z nich budeme vycházet.


Další ze sedmiček, na které se podíváme, jsou akordy typu Cmaj7, Dmaj7, Gmaj7...
GeoPas.cz